• Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp cho mục đích chăm sóc khách hàng. Các thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật, không cung cấp cho bên thứ 3 thông tin của khách hàng.
  • Trang web của chúng tôi được mã hoá SSL nên thông tin của khách hàng được đảm bảo an toàn khi khách hàng giao dịch trực tuyến.