• Trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng, quý khách có thể yêu cầu trả hàng, hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm ( không bao gôm phí vận chuyển).
  • Chỉ chấp nhận trả hàng, hoàn tiền khi sản phẩm còn nguyên vẹn, chưa được sử dụng.
  • Nếu sản phẩm đã được sử dụng, shop sẽ tính thêm phụ thu giống như việc Thuê sản phẩm.
  • Ngay khi shop nhận được hàng hoàn, shop sẽ kiểm tra và hoàn tiền cho quý khách ngay trong ngày.